Dom opieki czy opieka w domu?

Kiedy osoba starsza zaczyna mieć trudności w samodzielnym, codziennym funkcjonowaniu, warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług specjalistycznej opieki. Przesłankami, które wskazują na to, że senior wymaga stałej, profesjonalnej pomocy mogą być nie tylko podeszły wiek, lecz również niepełnosprawność, poważna choroba czy też rekonwalescencja po przebytej operacji. Najbliższa rodzina staje wówczas przed niełatwym wyborem, czy skorzystać z pomocy domu opieki czy zatrudnić opiekuna do opieki w domu.

Dom opieki dla seniora

Wybór domu opieki to rozwiązanie, które wiąże się z niemałymi kosztami, lecz zapewnia stały dostęp do specjalistów, pielęgniarek i aparatury medycznej. Sprawdza się szczególnie w przypadku osób starszych, których stan zdrowia uniemożliwia codzienne funkcjonowanie bez opieki lekarza. Dom opieki wiąże się jednak z przeprowadzką, a zmiana miejsca zamieszkania i proces przystosowywania się do nowych okoliczności może okazać się dla osoby starszej sytuacją stresową i znacznie wpłynąć na stan zdrowia psychicznego oraz zanik więzi społecznych i rodzinnych. 

Opieka w domu nad osobą starszą

Opieka domowa pod wieloma względami może okazać się dużo lepszym rozwiązaniem, chociażby ze względu na to, że opiekunka lub opiekun poświęca całą swoją uwagę jednej osobie. Senior w domu może liczyć na szeroką gamę różnorodnych usług codziennie lub kilka razy w tygodniu – zaczynając od podstawowej opieki podczas codziennych czynności, takich jak zajmowanie się domem, robienie zakupów czy załatwianie spraw bieżących, poprzez pilnowanie zażywania leków i dbanie o bezpieczeństwo, na wspólnym spędzaniu czasu i aktywizacji ruchowej kończąc. Zatrudnienie opiekunki nie wymaga organizowania przeprowadzki i zmiany dotychczasowego środowiska. To bez wątpienia pomaga uniknąć zbędnego stresu, pozytywnie wpływa na stan seniora, a dla niektórych oznaczać może również dodatkowe wsparcie. Opieka w domu to gwarancja pełnej, indywidualnej pomocy, co przekłada się na maksymalne bezpieczeństwo i dobre samopoczucie psychofizyczne podopiecznego.