Opiekunka do osób starszych – kompleksowa, profesjonalna domowa pomoc

Zdarzają się sytuacje, kiedy osoba starsza zaczyna mieć problemy z samodzielnym, codziennym funkcjonowaniem na skutek podeszłego wieku, niepełnosprawności, przebytej choroby czy rekonwalescencji po operacji. Wówczas warto skorzystać z usług profesjonalnej pomocy. Sama opieka powinna przebiegać w sposób jak najbardziej komfortowy dla seniora, dlatego też nie wskazane są zmiany miejsca zamieszkania, środowiska i dotychczasowych przyzwyczajeń. Jedną z dostępnych form pomocy jest możliwość zatrudnienia opiekunki do osób starszych.

Opiekunka do osób starszych zapewnia w zależności od indywidualnych potrzeb i wymagań seniora i jego najbliższych opiekę godzinową, dzienną, nocną, a nawet całodobową. W tym czasie jest w pełni dyspozycyjna, nadzoruje i pomaga w codziennych czynnościach, pracach i sprawach domowych oraz organizuje wolny czas. Ponadto, czuwa nad właściwym zażywaniem wszelkich leków, towarzyszy podczas wizyt u lekarzy oraz zapewnia odpowiednią aktywizację ruchową. Korzyści płynących z domowej opiekunki do osób starszych jest wiele, jednak te najważniejsze to bez wątpienia:

  • indywidualny plan opieki, w pełni dostosowany do stanu zdrowia psychofizycznego, stylu życia i wszelkich aktywności seniora,
  • stała opieka, towarzyszenie podczas codziennych czynności,
  • pomoc w prowadzeniu domu i załatwianiu spraw bieżących,
  • obecność seniora w znanym otoczeniu wzmacniające poczucie bezpieczeństwa, komfortu, szacunku i wsparcia,
  • podtrzymywanie więzi społecznych i rodzinnych,
  • możliwość stałego kontaktu z opiekunem.

Nestor24 – opiekunki do osób starszych

W przypadku poszukiwania opiekunki do osoby starszej zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Nestor24. Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów, przeszkolonych w zakresie opieki nad osobami starszymi. Zapewniamy profesjonalną, kompleksową pomoc domową na najwyższym poziomie. Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych podopiecznych to nasz największy priorytet. 

Zapraszamy do współpracy.