Na czym polega tryb dzienny w domu opieki?

Tryb dzienny w domu opieki to forma realizacji usług opiekuńczych, w ramach której seniorzy korzystają z pomocy oraz oferty zajęć aktywizujących danej placówki przez ok. 8 godzin w ciągu doby, najczęściej od rana do godzin popołudniowych. Osoby korzystające z opieki w trybie dziennym nie pozostają w placówce na noc. Stąd też oferta kierowana jest przede wszystkim do osób samodzielnych i mobilnych.

Zakres usług objętych opieką w trybie dziennym może się różnić w poszczególnych placówkach, przy czym niezmienne pozostaje zapewnienie seniorom przynajmniej jednego ciepłego posiłku  w ramach pobytu w placówce (najczęściej jest to obiad) oraz umożliwienie korzystania z podstawowej opieki lekarskiej. Dodatkowo osoby objęte opieką w trybie dziennym mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach i aktywnościach, a także wycieczkach organizowanych przez daną placówkę. Standardowo oferta aktywności obejmuje zajęcia manualne, plastyczne i gimnastyczne. Coraz częściej podopieczni domów opieki mogą także uczestniczyć w zajęciach komputerowych, podczas których zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputerów i urządzeń mobilnych.

Dlaczego Seniorzy decydują się na korzystanie z opieki w trybie dziennym?

Dla wielu Seniorów uczestnictwo w trybie dziennym w domu opieki to przede wszystkim pretekst, żeby co rano wyjść z domu. To także doskonała okazja, żeby spotkać się z innymi ludźmi i rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje. Dla wielu starszych osób to także pewnego rodzaju misja. Uczestnicząc w zajęciach z Pensjonariuszami danej placówki to oni są osobami dotrzymującymi towarzystwa, co nadaje ich codziennym aktywnościom określony sens. Sprawia, że czują się potrzebni, a w rezultacie bardziej zmotywowani do podejmowania różnych działań.

Tryb dzienny w domu opieki ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala odnaleźć sens w życiu, które zmieniło się ze względu na zaprzestanie aktywności zawodowej, śmierć współmałżonka czy wyjazd dzieci. Dodatkowo zapewnia Seniorom podstawową opiekę i pozwala szybko wychwycić i zidentyfikować wszelkie niepokojące sygnały dotyczące stanu ich zdrowia.