Upadek osoby starszej. Ogromne ryzyko nie tylko dla zdrowia

Upadki to niespodziewane zdarzenia, które mogą zdarzyć się każdemu niezależnie od wieku. Szacuje się, że na świecie każdego roku dochodzi do ponad 37 mln upadków. Statystyki wykazują, że wraz z wiekiem zwiększa się częstotliwość ich występowania. Niebezpieczne upadki zdarzają się co czwartej osobie we wczesnej starości, a po 80 roku życia – nawet co drugiej. Co najczęściej powoduje upadki wśród seniorów? Jakie są ich skutki? I jak zminimalizować ryzyko upadków? Jeśli szukają Państwo odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas poradnikiem.

Przyczyny upadków osób starszych

Przyczyny upadków podzielić można na dwie grupy. Pierwszą z nich są przyczyny zdrowotne. Wraz z wiekiem zmniejsza się koordynacja ruchowa i umiejętność utrzymywania równowagi; pogarsza się także zmysł orientacji ułożenia ciała. Osoby starsze posiadają zwykle mniejszą masę mięśniową, pojawiają się u nich również problemy ze stawami, wzrokiem i słuchem oraz ciśnieniem krwi. 

Drugą grupą przyczyn upadków osób starszych są te niezwiązane ze stanem zdrowia. Najczęstszymi bezpośrednimi przyczynami upadków są poślizgnięcia i potknięcia występujące na skutek braku odpowiedniej aktywności fizycznej, noszenia nieodpowiedniego obuwia i nieprzystosowanego wyposażenia. 

Skutki upadków osób starszych

W przeciwieństwie do osób młodych, upadki seniorów mogą nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Spośród wszystkich wymienić można te najczęściej występujące:

  • złamania – około 5% upadków seniorów kończy się złamaniem, najczęściej  kości udowej, promieniowej, żeber, nadgarstka, a także stawu skokowego i kolanowego,
  • inne obrażenia ciała – ok. 10-20% upadków doprowadza do poważnych obrażeń, takich jak wstrząśnienie mózgu, stłuczenia, krwiaki wewnątrzczaszkowe, pęknięcia kości i skręcenia,
  • zespół poupadkowy – dotyka 20-65% osób starszych; to strach i lęk przed kolejnym upadkiem i jego konsekwencjami, w wyniku którego senior ogranicza swoją aktywność życiową i rezygnuje z wychodzenia z domu,
  • śmierć – występuje jako bezpośrednie następstwo upadku lub w wyniku powikłań po nim, takich jak m.in. długotrwałe unieruchomienie.

Jak zapobiegać upadkom?

Nawet z pozoru niegroźny upadek może nieść za sobą poważne, jak nie tragiczne skutki. Aby zminimalizować ryzyko wypadku osoby starszej warto:

  • ocenić warunki domowe, zlikwidować zagrożenia i pomóc w funkcjonalnym urządzeniu poszczególnych pomieszczeń,
  • zapewnić sprzęt pomocniczy, np. laskę, balkonik lub okulary,
  • zadbać o stabilne i antypoślizgowe obuwie,
  • zabezpieczyć łóżka, brodzik czy ściany poręczami i uchwytami,
  • zachęcić do aktywności i dbania o dobrą kondycję,
  • udzielić porad dotyczących bezpiecznego poruszania się.