Przesadzanie starych drzew…: Czy przeniesienie Seniora do domu opieki to dobry pomysł?

Przysłowie mówi, że starych drzew nie powinno się przesadzać. Jak to się ma w stosunku do Seniorów, którzy nie są wstanie samodzielnie troszczyć się o siebie i wymagają całodobowej opieki? Rozwiązań w tej sytuacji jest co najmniej kilka, a przeniesienie Seniora do domu opieki w cale nie musi być tym najlepszym. Jak to możliwe?

Alternatywą dla przesadzania starych drzew może być opiekunka do osoby starszej – osoba, która zapewni profesjonalne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w warunkach domowych, w tym opiekę całodobową. Opiekunka poda leki, zmieni opatrunek, pomoże w codziennej higienie, poda ciepły posiłek, przygotuje herbatę, dotrzyma towarzystwa, w razie potrzeby wezwie lekarza lub pogotowie. W rezultacie, Senior nie musi zmieniać miejsca zamieszkania, aby uzyskać niezbędną pomoc, podobnie jak nikt z najbliższej mu rodziny nie musi się do niego wprowadzać. To niezwykle komfortowe rozwiązanie, które pozwala zachować równowagę w relacjach rodzinnych i jednocześnie odciąża osoby Seniorowi najbliższe, które w przeciwnym razie byłby w pełni zaangażowane w obowiązku opiekuńczo-pielęgnacyjne.

Dlaczego opieka domowa jest lepsza niż dom opieki?

Zmuszając Seniora do zamieszkania w domu opieki pozbawiamy go nie tylko dorobku całego życia, ale przede wszystkim kontaktów z przyjaciółmi, znajomymi i sąsiadami. Domy opieki i domy seniorów często bywają zlokalizowane na obrzeżach miast, co znacząco utrudnia dostęp do nich osobom starszym i niezmotoryzowanym. W praktyce przekłada się to na praktycznie całkowite odcięcie osoby starszej od wszystkich znanych jej osób. W przypadku opieki domowej, nawet jeśli jest ona świadczona na rzecz osoby leżącej przyjaźnie i relacje z innymi mogą być bezproblemowo kontynuowane. Dotyczy to także posiadania zwierząt domowych, które są zakazane w większości placówek opiekuńczych.

W praktyce opieka domowa przekłada się na liczne korzyści dla Seniora i jego otoczenia, dzięki czemu pozostaje rozwiązaniem nieporównywalnie lepszym od transferu do domu opieki. Co ważne, opieką domową można otoczyć także pacjenta terminalnego oraz osobę leżącą, dzięki czemu stan zdrowia nie jest czynnikiem decydującym o konieczności zrezygnowania z pozostawienia Seniora w domu.