Domowa opieka seniora – ile to kosztuje?

Każdy z nas przyzwyczajony jest do aktywności i niezależności. Niezmiennie zaskakuje nas to, że wraz z osiągnięciem pewnego wieku, możemy potrzebować pomocy innych osób także w wykonywaniu codziennych czynności. Gdy najbliższa rodzinna nie może jej zapewnić, wówczas warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnych opiekunów. Z jakimi kosztami wiąże się domowa opieka dla seniora? Zapraszamy do lektury wpisu.

W domu seniora

Korzystanie z profesjonalnej opieki dla seniora w jego domu, to coraz popularniejszy model wsparcia. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest możliwość pozostania starszej osoby we własnym miejscu zamieszkania, a zatem w otoczeniu, które świetnie zna. Dom – kojarzący się każdemu z poczuciem bezpieczeństwa, komfortu i niezależność, nie traci na swym znaczeniu również wówczas, gdy wchodzimy w okres późnej dojrzałości. O wiele łatwiej jest zaakceptować fakt, że ze względu na wiek i stan zdrowia wymagamy pomocy drugiej osoby, pozostając w dotychczasowym miejscu zamieszkania, niż przenosząc się do zupełnie nowego środowiska. Mimo ograniczonej sprawności czy aktywności nasze życie we własnym domu może przebiegać dalej w ustalonym rytmie, chociaż teraz w towarzystwie asystenta.

Dzięki profesjonalnej opiece senior zyskuje wsparcie w wykonywaniu podstawowych czynności w domu oraz wokół własnej osoby. Może liczyć na pomoc podczas wizyt w ośrodku zdrowia, ale też w wypełnianiu rozmaitych formalności, jakimi są opłaty, wizyty w urzędach itp. Przede wszystkim opiekun poświęca seniorowi czas i uwagę, staje się towarzyszem i partnerem w rozmowach. Pamiętajmy, że możliwość kontaktu z drugą osobą działa zawsze stymulująco, pozwala opóźnić zmiany demencyjne, oddala też niebezpieczeństwo depresji zagrażającej osamotnionym starszym ludziom.

Komfort i bezpieczeństwo seniora w pakiecie

Wymiar oraz zakres opieki domowej nad seniorem zależy od jego potrzeb, kondycji zdrowotnej oraz stylu życia. Inne będą oczekiwania osób, które mogą liczyć na pomoc mieszkającej w pobliżu rodziny, a zupełnie inne tych z Państwa, którzy są samotni albo ich rodziny przebywają w zupełnie innych częściach kraju, a nawet świata. W związku z tak zróżnicowanym charakterem potrzeb nasza firma proponuje swoim Podopiecznym kilka odmiennych programów opieki.

Nasi opiekunowie zapewniają wsparcie w wymiarze od trzech dwugodzinnych wizyt w tygodniu, których długość i częstotliwość można wydłużyć do 3 lub 4 godzin oraz 5 albo 7 dni. Wraz z wyborem konkretnego czterotygodniowego pakietu kształtuje się koszt opieki w domu seniora, którego rozpiętość wynosi od 720 zł do 2800 zł. Przy czym prosimy zawsze, aby pamiętać o tym, iż cena może ulec zmianie w zależności od indywidualnych uwarunkowań, zwłaszcza od zakresu opieki i stopnia jej złożoności.

Innymi formami pomocy są programy całodniowej opieki zapewniającej co najmniej 8-godzinne wsparcie w godzinach od 6 rano do 20 lub nocna opieka od godziny 20 do 6. Jeśli osoba starsza wymaga opieki przez 24 godziny na dobę, również przewidujemy taką możliwość. Wówczas możemy zaproponować, aby opiekunka zamieszkała z Podopiecznym. Gdy nie ma takiej możliwości, wtedy zapewniamy opiekę zmieniających się co 12 godzin opiekunów.

Wybór programu najbardziej odpowiadającego potrzebom seniora oraz możliwościom jego bliskich ustalamy po wizycie konsultacyjnej. Pierwsze spotkanie w domu seniora pozwala omówić i ustalić warunki współpracy. Jednak pracownicy naszej firmy zbierają też wiele cennych informacji o upodobaniach, stylu bycia, stopniu samodzielności Podopiecznego. Dzięki tej wiedzy do osoby wymagającej opieki trafia zawsze odpowiednio przygotowany opiekun, co ułatwia nawiązanie porozumienia i zawiązanie nici sympatii, bez których trudno mówić o satysfakcjonującej obie strony opiece.

Dopasowanie programu opieki do osobistych potrzeb Podopiecznego wiąże się z tym, że również koszt opieki wyliczany jest zawsze jednostkowo. Zachęcamy zatem do bezpłatnych i niezobowiązujących do nawiązania współpracy wizyt konsultacyjnych. Warto też wiedzieć, że zgodnie z art. 43.1. pkt. 23. Ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568), usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania są zwolnione z podatku VAT. Nasi opiekunowie niezależnie od wybranego rozwiązania zapewniają podopiecznym pełnię uwagi oraz troskę pozwalającą im czuć się godnie i bezpiecznie w każdej sytuacji.